Εγγραφή χρήστη από την ΓΓΠΣ

Για να εγγραφείτε, θα πρέπει να ανακατευθυνθείτε στη σελίδα της Taxisnet και θα σας ζητηθεί να δώσετε τους κωδικούς Taxisnet που διαθέτετε, προκειμένου να ληφθεί το ΑΦΜ σας και να ολοκληρωθεί η εγγραφή.